Ny leder i Trøndelag

Bodil Slørdal er ny leder for Kirkens SOS i Trøndelag fra 5.mars.

Veiledningsansvarlig fram til mai 2018

Therese Gloppen er ansatt som vikar i stillingen som veiledningsansvarlig. Therese har bodd i Trondheim i over 2 år. Hun har en bachelor i interkulturell forståelse samt studerer på NTNU der hun har tatt permisjon i 2017 for å være i Kirkens SOS. Våre 120 frivillige medarbeidere vil nyte godt av Thereses gode humør og hennes arbeidskapasitet. Therese har også et særskilt ansvar for opplæring av nye medarbeidere på chat. Vi ønsker Therese lykke til!