Hva skjedde i 2018?

Årsmelding for Kirkens SOS Trøndelag 2018

SKAM - identitetsutfordringer og relasjonsfattigdom

Marie Farstad inspirerte oss til å møte nåtidens og fremtidens samtalebehov sammen med frivillige fra Kirkens SOS og SMISO..

Kirkens SOS Trøndelag er 40 år

1.-3.februar 2019 inviterte vi til konsert, seminar og gudstjeneste.