Trenger du noen å snakke med?

Personvern i Kirkens SOS

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor innringere, innskrivere, frivillige medarbeidere, givere og styremedlemmer i Kirkens SOS. Behandlingsansvarlige i organisasjonen er generalsekretær eller daglig leder ved lokalt senter om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til [email protected]

Informasjonskapsler (cookies)
Denne nettsiden samler inn bruksinformasjon gjennom informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en tekstfil som legges i den nettleser sitt internminne. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger:

  • Google Analytics
  • Facebook Pixel

Vi bruker Google Analytics til å samle inn statistikk og finne ut hvordan kirkens-sos.no blir brukt. Google Analytics sender nettleseren din en informasjonskapsel (en cookie) som starter med «_ga».

Google har egne personvernregler.

Facebook Pixel bruker vi for å kunne forbedre eventuelle kampanjer på Facebook.

Om informasjonskapsler på Facebook og hvordan du kan justere dine annonsepreferanser.

Du kan selv endre innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser, og selv regulere hvilke nettsider som får lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin. Dette gjelder ikke hvis du er logget inn med din Google-konto.

Personopplysninger
Når du fyller ut et skjema, for eksempel kontaktskjemaer eller søknadsskjema, lagrer vi dine personopplysninger til formålet. Vi gir ikke disse videre til tredjeparter, og de er lagret på et sikkert område.
Informasjonen som samles inn brukes kun til formålet og blir, med mindre annet er avtalt, slettet når du ikke lenger har noe med Kirkens SOS å gjøre.

Innringere og innskrivere
Kirkens SOS oppbevarer noe anonymisert innhold fra enkelte samtaler som gjennomføres på SOS-chat og dialoger på SOS-melding. Aktuelle samtaler fra SOS-chat skal da anonymiseres og lagres i løpet av 3 dager etter at samtalen er gjennomført. Øvrige samtaler blir slettet i sin helhet etter 3 dager. SOS-meldinger blir lagret i 14 dager før de automatisk slettes. Dette for å sikre at det er en viss historikk i dialogen som gjør meldingsutvekslingen meningsfull. Dersom de kommer inn meldinger som inneholder personalia vil disse bli anonymisert i løpet av 48 timer. Eventuelle meldinger som blir beholdt utover 14 dager anonymiseres fullstendig før dette skjer.
Kun innhold som omhandler faglig interesse for forskning og videreutvikling av kunnskap og tjenesten vil bli beholdt. Alle beskrivelser, spørsmål og lignende vil bli helt anonymisert. Det er KUN ansatte i Kirkens SOS i Norge som har tilgang til alle samtaleloggene.

Kirkens SOS er underlagt norsk lov og har gjennom §196 i straffeloven avvergelsesplikt. Dette betyr at vi har plikt til å avverge et straffbart forhold dersom det fremkommer informasjon om at en av våre innskrivere blir utsatt for eller planlegger straffbare handlinger, og samtalens innhold kan føre til identifisering av personen vi snakker med. Dette gjelder ikke ethvert straffbart forhold, og det gjelder ikke forhold som har skjedd og med sikkerhet ikke kommer til å skje igjen. Det gjelder kun planlagte straffbare handlinger som for eksempel fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep eller drap.

For en utfyllende liste over straffbare handlinger som er omfattet av paragraf 196 se her: https://lovdata.no/NL/lov/2005... Eventuelle personopplysninger som kan føre til identifiseringa av personen vi snakker med vil bare bli delt med politiet. Kirkens SOS vil oppbevare opplysningene til saken er overlatt til politiet – deretter vil vi slette dem.

Frivillige medarbeidere
Fra våre frivillige medarbeidere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsår og e-postadresse, samt det du ellers fyller ut i søknadsskjemaet du sender inn. Disse opplysningene lagres i et dataverktøy Kirkens SOS har utviklet som heter «turnusverktøyet». Turnusverktøyet hjelper oss å holde oversikt over de omtrent tusen frivillige som finnes i Kirkens SOS, og sørger for at alle kan settes opp i en turnus som sørger for at det alltid er noen på vakt i Kirkens SOS.

Når man sender inn søknad om å bli frivillig i Kirkens SOS samtykker man aktivt til at organisasjonen kan lagre personopplysninger om frivillige. Opplysningene vil ikke bli brukt til noe annet enn å bemanne krisetjenesten på en ansvarlig måte. Dette inkluderer søknadsprosess, opplæring, oppfølging og oversikt over alle frivillige medarbeidere.
Når man slutter som frivillige slettes alle personopplysninger med mindre noe annet er avtalt. Jamfør personopplysningsloven har du rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Hvert lokale senter har oversikt over alle frivillige knyttet til sitt lokale senter. Landssekretariatet har oversikt over alle frivillige på landsbasis. Det er den lokale personopplysningsansvarlige, som sletter informasjonen, både fysisk og elektronisk, når den frivillige går ut av tjenesten.

Det er frivillig å oppgi informasjon, men ønsker du å være frivillig i Kirkens SOS må vi på et eller annet vis kunne kontakte deg, sende deg vakter og ha nok informasjon til at vi kan sette deg inn i turnusen. Du vil uansett måtte fylle inn en søknad og komme til inntakssamtale der vi eventuelt kan avtale hvordan vi kan løse dette.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til [email protected] Innsendte kontaktskjema slettes fra nett hver 6.måned, og det blir slettet fra det lokale senters database innen et år med mindre du ender opp som frivillig.

Givere
Kirkens SOS følger «Bransjenorm for frivillige organisasjoner» utarbeidet av Innsamlingsrådet.

Når du gir økonomisk støtte til Kirkens SOS, oppbevarer vi personopplysninger om deg. Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer og informasjon om dine bidrag. Vi bruker dine personopplysninger til å informere om resultatene av din støtte, opplyse om våre innsamlinger, samt oppfylle lovpålagte krav. Lovpålagte krav innebærer innrapportering til Skatteetaten for å oppfylle din rett til skattefradrag og krav i regnskapsloven. Dersom du ønsker skattefradrag for dine gaver (over 500 kr/år) må vi innhente personnummeret ditt. Ikke send dette på epost, men du kan ringe eller sende det i lukket brev.

Når man melder seg som giver til organisasjonens arbeid, samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til; eksempelvis utsendelse av sms, takkekort, nyhetsbrev, invitasjoner, gavegiroer mm.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til oss. Det er fullt mulig å gi en gave anonymt. Gaven må da merkes «anonym» i meldingsfeltet eller vi må få beskjed på annen måte om at gaven skal føres anonymt. Du har rett til å be om innsyn, sletting og endring av personopplysninger og samtykker. Innsyn i dine personopplysninger blir utlevert når du leverer en skriftlig og undertegnet bekreftelse. Dette for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Når du selv aktivt avslutter ditt giverengasjement, vil din oppføring umiddelbart bli slettet dersom du ikke har registrert personnummer for skattefradrag. Dersom du har registrert personnummer for skattefradrag, vil oppføringen først bli slettet for godt etter at skatterapporteringen er gjort for påfølgende år. Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for og i henhold til anbefaling fra Bransjenorm og gjeldende personvernlovgivning.

Kirkens SOS deler ikke personopplysninger med andre enn offentlige myndigheter (herunder Skatteetaten) og våre underleverandører. Vi har sikret oss at dine personopplysninger også er trygge hos våre underleverandører gjennom databehandleravtaler. Vi forholder oss til gjeldende regler for oppdatering mot Det Sentrale Reservasjonsregister, samt utfører løpende vedlikehold av personopplysninger mot offentlig tilgjengelige kilder.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Rekrutteringsprosesser
Via vår nettside på ledige stillinger i Kirkens SOS. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn, kontaktopplysninger og fødselsdato i tillegg til andre privat informasjon. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn den pågående rekrutteringsprosessen man søker på. Personopplysningene vil slettes etter endt prosess.