Trenger du noen å snakke med?

Personvern i Kirkens SOS

Alle som benytter seg av våre tjenester (SOS-telefon, SOS-chat, SOS-melding) er anonyme og våre medarbeidere har taushetsplikt. Vi er dessuten opptatt av å følge gjeldende regelverk om personvern for viktige støttespillere som givere og besøkende på våre nettsider.

For mer informasjon om personvern, se lenkene:

Personvern og Facebook:

Når du har din Facebook profil åpen og besøker våre nettsider registreres besøket. En såkalt 'pixel' fanger opp 'IP-adressen'. Kirkens SOS bruker dette verktøyet i forbindelse med kampanjer som har til hensikt å styrke Kirkens SOS sitt arbeid. Da har vi muligheten til å sende de som har vært innom nettsidene våre mer relevant informasjon via Facebook. Vi får ingen annen informasjon enn at 'x antall personer' har vært inne på nettsiden. Vi ser ikke IP-adressen og vi vet ingen ting om eieren av IP-adressen.