Trenger du noen å snakke med?

Selvmords-forebygging i Kirkens SOS

Årlig tar over 500 mennesker sitt eget liv i Norge og nærmere ti ganger så mange forsøker uten å lykkes. 

Selvmord og selvmordsforsøk har omfattende konsekvenser for enkeltindivider og samfunnet generelt.

Å forebygge selvmord er en kompleks og sammensatt jobb som krever innsats fra mange hold. Vi vet at mennesker som ønsker å ta sitt eget liv føler stor håpløshet og ensomhet. Det å få snakke om et så alvorlig og ofte tabubelagt tema oppleves som lindrende for de fleste. Her fyller Kirkens SOS en viktig rolle. Vi er tilstede 24 timer i døgnet for alle som har behov for å snakke eller skrive med noen.

Det er viktig å prate direkte og åpent om selvmord. Alle som kontakter Kirkens SOS skal spørres om eventuelle selvmordstanker. Kirkens SOS har rutiner for å avdekke selvmordsrisiko og for å varsle ambulansepersonell ved akutt selvmordsfare.