Basert på frivillighet

Det er våre frivillige som holder kurs og foredrag!

Målet er å lære opp befolkningen i å bli en litt bedre samtalepartner i det daglige i møtet med kolleger, venner og familie. 

Kirkens SOS har i dag 1000 frivillige som får tett oppfølging og veiledning. Hvert av våre 11 lokale sentre gjennomfører flere fagsamlinger for alle frivillige flere ganger i året.  Dette er frivillige som har god kjennskap til våre verdier og vår måte å arbeide på, og derfor er gode formidlere. Våre frivillige svarer på henvendelser fra mennesker i krise på telefon og via internett. De har fått grundig opplæring, og har etter hvert opparbeidet verdifull erfaring i å møte mennesker i krise på en god måte.

Vi har rekruttert 16 frivillige kursholder fra våre 11 senter som holder kurs for bedrifter og organisasjoner på frivillig basis. Inntektene fra kurs går til senteret den frivillige er knyttet til. 

Alle har fått grundig opplæring og er sertifisert til å holde "God å snakke med kurs" for Kirkens SOS 

 


-Fått bekreftet at samtaler om vanskelige ting kan være enkelt - selv om det kan synes vanskelig

Sitat fra kursdeltaker