Diakonikonferansen i Grenland 2022

28 og 29. september 2022 var vi med på to spennede konferansedager i Skien. For en opplevelse! Det var inspirerende og nyttige dager og ikke minst kunne vi endelig være sammen og høre mange dyktige foredragsholdere.

Fagkonferansen i nye lokaler i Oslo

Tirsdag 14.06 åpnet Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Oslos Ordfører Marianne Borgen det nye huset til Kirkens SOS i Oslo. Kirkens SOS vokser. Det er mange mennesker som trenger oss - og vi trenger flere frivillige fra Telemark.

Glimt fra Fagdag i Skien mai 2022

Fagdag i Skien for å inspirere og utruste våre frivillige. Tema til fagdagen var "Sorg som fenomen – livet i spenningsfeltet mellom tap og nyorientering".