Fagkonferansen i nye lokaler i Oslo

Tirsdag 14.06 åpnet Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Oslos Ordfører Marianne Borgen det nye huset til Kirkens SOS i Oslo. Kirkens SOS vokser. Det er mange mennesker som trenger oss - og vi trenger flere frivillige fra Telemark.

Glimt fra Fagdag i Skien mai 2022

Fagdag i Skien for å inspirere og utruste våre frivillige. Tema til fagdagen var "Sorg som fenomen – livet i spenningsfeltet mellom tap og nyorientering".

FRIVILLIGHETSKONFERANSEN i PORSGRUNN

11.mai feiret vi frivilligheten i Porsgrunn. Ælvespilet var møtestedet, mange stilte opp. På frivilligtorget stilte opp over 40 ulike organisasjoner. Vi fra Kirkens SOS Telemark var med og hadde mange gode samtaler. Tusen takk til alle for denne muligheten vi hadde. Vi håper å se dere snart på våre vaktrom.