KJELLAUG OG EINAR ER IKKE SOM ALLE ANDRE JUBILANTER

Da Kjellaug og Einar skulle markere sine 50-årsdager, inviterte de venner og familie på konsert og utfordret gjestene til å gi en pengegave til Kirkens SOS i Telemark.

Flott åpning av vaktrom på Gvarv!

Kirkens SOS i Telemark har sitt hovedkontor i Skien. I tillegg har vi i over ti år hatt et vaktrom i Bø. Nylig flyttet dette vaktrommet og vi markerte åpningen av nytt vaktrom på Gvarv i forbindelse med vårens fagdag for de frivillige 7.april.

Fagdag og lederskifte i Kirkens SOS Telemark

Lørdag 7/4-18 var ca 45 frivillige medarbeidere som er knyttet til krisetjenesten i Kirkens SOS i Telemark samlet til vårens fagdag på Årnes Kafeteria på Gvarv. På fagdagen ble også lederskifte mellom Arne Sørlie og Melle Aakenes markert.

Årsmelding for 2017

Les mer om hva som skjedde i Kirkens SOS i Telemark i 2017.