Frivillig hjemmefra

Visste du at det er mulig å være frivillig hjemmefra?

Nøkkeloverlevering på Gvarv mellom avtroppende og nåværende leder av Kirkens SOS Telemark

I anledning Frivillighetens år 2022 intervjuet Gro Brigitte Røiland fra Bø blad Melle Aakenes og Audun Haga.

Lederskifte i Kirkens SOS Telemark

Den 1. januar 2022 startet Audun Haga opp som leder av Kirkens SOS Telemark, og avløste Melle Aakenes.

INNFØRINGSKURS FOR NYE FRIVILLIGE FRA TELEMARK - HØSTEN 2021

Her finner du informasjon og kursplan for innføringskurs fortrinnsvis for søkere fra Fyresdal, Vinje og Hjartdal. Andre er også velkomne til å søke om datoene passer.