Årsmelding 2016

Her kan du lese litt om hva som skjedde i 2016 i Kirkens SOS i Telemark.

Fagdag og 10-års-feiring av Bø-vaktrommet

3.mars 2007 åpnet Kirkens SOS i Telemark vaktrom i Bø. Forrige helg var det 10 år siden og dette markerte vi på Bø Hotell. Dagen startet med fagdag og faglig påfyll for alle nåværende medarbeidere, både de som hører til vaktavdelingen i Skien og de som tar vakter i Bø. Representanter fra fagteamet og styret var også med.

Vivat-kurs: "Førstehjelp ved selvmordsfare"

VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Et av kursene de tilbyr er et to-dagers kurs kalt "Førstehjelp ved selvmordsfare". Begge de ansatte i Kirkens SOS i Telemark er utdannet som kursledere til dette kurset, og vi ønsker at alle våre frivillige skal delta på kurset. Er dette et aktuelt kurs for deg eller din bedrift kan du ta kontakt.